Αρχική / Uncategorized / ΙΜΕΓΕΕ-ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ

ΙΜΕΓΕΕ-ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ

4 December, 2022

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) Πανεπιστημίου 59 Αθήνα Τ.Κ. 105 64 E-mail: imegee@hotmail.com

Αθήνα 3-12-2022

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την αξιοπρεπή διαβίωση τους, την εξασφάλιση της κοινωνικής συμπερίληψης, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη διεκδίκηση όλων των παραπάνω μέσω των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
Το Σύνταγμα της χώρας μας που στο άρθρο 21 ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».
Τη σημερινή ημέρα καλούμαστε να σκεφτούμε και να αναστοχαστούμε σχετικά με την πορεία των μαθητών και των μαθητριών με αναπηρία, κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Σε σχέση με το παρελθόν, είναι γεγονός ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την ένταξη και ως προς την σταδιακή συμπερίληψη τους. Ωστόσο, οι δυσκολίες εξακολουθούν να υφίστανται. Πιο συγκεκριμένα, και τη φετινή χρονιά οι ανάγκες των μαθητών της χώρας δεν ικανοποιούνται πλήρως. Αυτό συμβαίνει επειδή, αφενός υπάρχουν – ακόμη και σήμερα – ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού), αφετέρου ελλείψεις σε υλικοτεχνικό επίπεδο πανελλαδικά (ακατάλληλα κτήρια, μικρές αίθουσες, ανύπαρκτος τεχνολογικός εξοπλισμός).
Επομένως, το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει η κοινωνία, οφείλουν να καθιερώσουν την συμπερίληψη στην πράξη και να διεκδικήσουν την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών με αναπηρία στην εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.