Αρχική / Uncategorized / “Η δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση: πεδία εφαρμογών, τρόποι δράσεων και σύγχρονες-καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές”, άρθρο του Ν. Θ. Τσαρουχά, Γ. Γ. του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

“Η δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση: πεδία εφαρμογών, τρόποι δράσεων και σύγχρονες-καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές”, άρθρο του Ν. Θ. Τσαρουχά, Γ. Γ. του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

20 October, 2021

“Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογικά διαδικασία, η οποία έχει ως σκοπό την απόδοση και την μετάδοση του πρωτεύοντα ρόλου της εκφραστικότητας, της γραφής, καθώς και του λόγου των μαθητών. Δηλαδή, αποτελεί μια διαδικασία στην οποία με την κατάλληλη μεθοδολογία και την πρόκληση της παιδικής δημιουργικότητας, έχει ως επιστέγασμα την παραγωγή του λόγου με παιγνιώδη λόγο και απαλλαγμένο από αυστηρά κανονιστικά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια. Η μεθοδολογία αυτή προσεγγίζεται βιωματικά, μέσα από το παιχνίδι και τη εκμάθηση του λόγου και των δυνατοτήτων του, καθώς στηρίζεται στην αναδόμηση των στοιχείων του λεξιλογίου, της πρότασης και κατ’ επέκταση ολόκληρου του κειμένου, με σκοπό την εξαρχής παραγωγή νέων κειμένων (Hauf & Andrews, 2002)”.
“Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφώνονται ως εξής:  Στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την συγγραφή και ανάγνωση με έναν εντελώς διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο,  Τον εντοπισμό διαφορών στη χρήση, τόσο του έντυπου λευκώματος, όσο και στη χρήση του ηλεκτρονικού λευκώματος, κατά τη διαδικασία της παραγωγής της δημιουργικής γραφής.  Η εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες-δραστηριότητες αυτές σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος τους και για τη δημιουργική γραφή”.

Περίληψη του άρθρου

Η δημιουργική γραφή έχει οριστεί ως η ικανότητα του ατόμου να φαντάζεται και να
δημιουργεί, να αισθάνεται και να εκφράζεται ελεύθερα, αυθεντικά και πρωτότυπα για τη
δική του ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Μεγάλο πλήθος ερευνητικών μελετών τεκμηριώνουν
τις θετικές επιδράσεις της δημιουργικής γραφής, όπως για τη σεξουαλική κακομεταχείριση,
την καταπράυνση ενδοψυχικών συγκρούσεων, την αυτοκτονικότητα, τα χρόνια συμπτώματα
πόνου και τις καταχρήσεις. Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική
μέθοδο, η οποία φιλοδοξεί να αποδώσει και να μεταδώσει ορθά τον πρωτεύοντα ρόλο της
έκφρασης, της γραφής και του λόγου στους μαθητές. Δηλαδή, πρόκειται για τη διαδικασία
κατά την οποία με την κατάλληλη διέγερση της παιδικής δημιουργικότητας προκαλείται η
παραγωγή λόγου με παιγνιώδη και απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά
πλαίσια. Η μεθοδολογία προσεγγίζετε βιωματικά, μέσα από το παιχνίδι και τη μάθηση του
λόγου και των δυνατοτήτων του και στηρίζεται στην αναδόμηση των στοιχείων της λέξης,
της πρότασης και κατ’ επέκταση του κειμένου, με σκοπό την παραγωγή νέων κειμένων. Η
Δημιουργική Γραφή μπορεί να λειτουργήσει με την απελευθέρωση της δημιουργικότητας και
θεραπευτικά, προσφέροντας ψυχική εκτόνωση, εσωτερική απελευθέρωση του ατόμου, ενώ
λειτουργεί αυτοεπιβεβαιωτικά και λυτρωτικά στην ενδόμυχη ψυχοσύνθεση του ατόμου και
έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και
της αυτοεπίγνωσης του ατόμου.

Λέξεις-Κλειδιά
Δημιουργική γραφή; θεραπευτικές επιδράσεις; εκπαιδευτικές δομές; εκπαιδευτικά
προγράμματα;

Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης B.Sc., Pg. Cert., Pg. Dip., H.N.D., M.Ed., M.Sc., Ph.D.c. Ψυχολόγος-Κοινωνικός Λειτουργός, Msc Ιατρικής Σχολής Αθηνών & Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. υ.Διδάκτωρ τμήματος ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α. – Γενικός Γραμματέας Ι.Μ.Ε..Γ.Ε.Ε .- Επιστημονικός συνεργάτης της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών- Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο