Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε

Αρχική / Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε

Το ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) είναι ο επιστημονικός φορέας της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α).

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά το Ειδικό εκπαιδευτικό και Ειδικό βοηθητικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) που εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση και κυρίως στις δομές και υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης. Εκπροσωπεί τις ειδικότητες των Λογοθεραπευτών, Ψυχολόγων, Σχολικών Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Λειτουργών και Συμβούλων Επαγγελματικού προσανατολισμού και κινητικότητας τυφλών, τον Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών και ειδικών στην Ελληνική Νοηματική για την υποστήριξη των βαρήκοων και κωφών μαθητών.

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2016 με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.), για την οποία ισχύουν οι προβλέψεις του Αστικού Κώδικα και άλλων σχετικών νόμων.

Σκοπός της ίδρυσης του είναι η ποιοτική αναβάθμιση της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης του επιστημονικού έργου του Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π. και γενικά του εκπαιδευτικού προσωπικού και της παραγωγής τεκμηριωμένων προτάσεων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές.