Σύνδεσμοι

Αρχική / Σύνδεσμοι

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ-ΚΕΝΤΡΑ-ΕΤΑΙΡΙΕΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
http://www.ekka.org.gr/

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
http://www.ich.gr/el/

Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών-Νοσοκομείο Παίδων – Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
http://www.2-pediatric.gr/

Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»
https://kvmhtera.gr/

Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας
https://www.kepsya.gr/

Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Ε.Π.Α.Α.)
https://www.epaa.gr/

Εταιρία Κατά της Κακοποίησης Παιδιού
https://eliza.org.gr/

Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)
https://epsype.org/

Ελληνική Εταιρία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας ( Ε.Ε.Μ.  Δ.Ε.Π.Υ.)
https://www.adhd.gr/

Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)
https://www.autismgreece.gr/

Σύνδεσμος Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων (Σ.Ε.Δ.Α.)
http://www.epimelitesanilikon.gr/

Συνήγορος του Παιδιού
https://www.synigoros.gr/

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
www.kanep-gsee.gr/

Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ)
www.ipem-doe.gr

Kέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ
www.kemete.sch.gr

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
www.eie.gr

Ελληνική Στατιστική Αρχή
www.statistics.gr

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
www.dpa.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
https://psych.gr/

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)
https://www.seps.gr/

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (ΕΛ.Ψ.Ε.)
https://elpse.com/

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)
https://www.skle.gr/

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών   Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.)
https://www.selle.gr/

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.)
https://www.pse.org.gr/

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)
https://www.psf.org.gr/

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
http://enne.gr/

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)
https://www.olme.gr/

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ)
http://doe.gr/

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)
http://www.iep.edu.gr/el/

Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.)
http://enelea.blogspot.com/

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)
https://poseepea.blogspot.com/

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής)
https://seepeaa.gr/

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
https://www.esamea.gr/

Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.)
http://www.eoty.gr/

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.)
https://www.omke.gr/

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.)
https://idrimakofon.gr/

Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.Π.Α.)
https://www.paspa.gr/

Εταιρία Προστασίας Σπαστικών
https://www.eps-ath.gr/

Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος
https://www.down.gr/

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.)
www.posgamea.gr

Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων –Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ.)
www.pegkap.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.)
www.pst.gr

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε.)
www.fte.org.gr

Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.)
www.halfdeaf@gr

Πανελλήνιος Σύλλογος για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση «Φροντίδα»
www.frodida.gr

Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα «Το Μέλλον»
www.tomellon.org

Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.)
www.sakea.gr

Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Τ.Ε.Α.)
www.satea.gr

Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.)
enelea.blogspot.gr

Επιτροπή Ειδικής Αγωγής του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)
www.sek-sociology.gr

Για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο
www.saferinternet.gr

Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για Διαδικτυακούς Τόπους ή Υπηρεσίες Νέων Τεχνολογιών «SafeLine»
www.safeline.gr

Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος
www.autismnet.gr

Esos: Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
www.esos.gr

Ipaidia: Όλη η παιδία σε ένα site
www.ipaidia.gr

AlfaVita – Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο
www.alfavita.gr

Especial: Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας
www.especial.gr

European Agency for Special Needs and Inclusive Education
https://www.european-agency.org/

ΜΗ ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Χαμόγελο του Παιδιού ΜΚΟ
https://www.hamogelo.gr/

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
https://sos-villages.gr/

PRAKSIS ΜΚΟ
www.praksis.gr

Κλίμακα ΜΚΟ
https://www.klimaka.org.gr/

ΜΕΤΑδραση ΜΚΟ
https://metadrasi.org/

Μαζί για το Παιδί
https://mazigiatopaidi.gr/

Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού «Πνοή»
https://pnoe.gr/

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «Άρσις» ΜΚΟ
https://arsis.gr/

Η Κιβωτός του Κόσμου ΜΚΟ
https://www.kivotostoukosmou.org/el/

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Γραμμή του Συνήγορου του Παιδιού για Παιδιά «800 11 32 000»

Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων «116-111» -Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

«Γραμμή-Σύνδεσμος» για συμβουλευτική γονέων και ενηλίκων για θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., “8018011177”

Υποστηρίζω για τη ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και του εφήβου « 80011 80015» -Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)

Πανελλαδική Γραμμή Βοήθειας «115 25» – Μαζί για το Παιδί

Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1026»- Χαμόγελο του Παιδιού

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά «116 000»- Χαμόγελο του Παιδιού

Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» – Ε.Κ.Κ.Α.

Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «11 07» – Ε.Κ.Κ.Α.

Γραμμή Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου «210 6007686»

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη «1034» -Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία «1018»

Κλίμακα Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης «11528» – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” για λεσβίες, γκέι, αμφί, τρανς, τις οικογένειές τους και για εκπαιδευτικούς

Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών που Πενθούν «210 6463622»-Μέριμνα