Αρχική / Προγράμματα / Ι AM ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’

Ι AM ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’

8 February, 2021

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., ως συνεργαζόμενος φορέας, συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ που αφορά τη Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση, με τίτλο:

‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’

Εταίροι στην υλοποίηση του προγράμματος είναι:

1) CMT-Prooptiki (Greece),
2) University Maria Grzegorzewska (Poland),
3) Open University of Cyprus (Cyprus),

4) PLATFORMA- Urban Culture (Greece),
5) Hand in Hand Foundation (Hungary).

Η αίτηση για το πρόγραμμα υποβλήθηκε τέλη του 2019 από το νεοεκλεγέν ΔΣ του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε, το οποίο αξιοποίησε και σχετική προεργασία. Όλα τα μέλη του ΔΣ συνέβαλλαν στην κατάρτισή της και στην επιτυχή αξιολόγηση από την ΕΕ.

Επίσης σημαντική ήταν η συμβολή και υποστήριξη της κας Γ. Μπουλμέτη εκ μέρους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, του κ. Π. Κασσιανού, εκ μέρους της Δ/νσης ΕΑ του ΥΠΑΙΘ και της κας Α. Χριστοπούλου, από το ΥΠΑΙΘ και την Εuropean Agency of Special Education. Επίσης το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τα αρμόδια υπουργεία των χωρών των εταίρων.

Ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2020 και προβλέπεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2022. Στοχεύει στην υποστήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, μέσω μιας καινοτόμου ανθρωποκεντρικής, διεπιστημονικής και βασισμένης στην τέχνη του Animation, προσέγγισης, που εφαρμόζεται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία και Πολωνία.

Υπεύθυνοι για την διαχείριση και τον συντονισμό του προγράμματος για το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. είναι οι: κ. Αρβανίτης Δημήτρης ΠΕ29 Εργοθεραπευτής, κα. Τσιακπίνη Λαμπριάνα ΠΕ21 Λογοθεραπευτρια και κα. Τραγάκη Ευγενία ΠΕ23 Ψυχολόγος. Επίσης επιλέγονται σε κάθε στάδιο κατάλληλοι συνεργάτες μέσω σχετικής δημόσιας πρόσκλησης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨH – ΙΑΜ

1o Στάδιο: Έρευνα-Καταγραφή της σημερινής κατάστασης 

Το πρώτο στάδιο του Προγράμματος‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’ αφορά την έρευνα-καταγραφή της σημερινής κατάστασης στον ευρωπαικό χώρο σχετικά με την συμπερίληψη μαθητών  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. Το  Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε έχει αναλάβει και εκπονεί μέσω των επιστημονικών συνεργατών του τα παρακάτω:

Α) Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναζήτηση – καταγραφή καλών πρακτικών συμπερίληψης, μέσα από δράσεις και προγράμματα στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο. Έτσι πραγματοποιήθηκε πανελλαδικό κάλεσμα προς εκπαιδευτικούς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συλλέχθηκαν προγράμματα συνεκπαίδευσης και συμπερίληψης που έχουν εφαρμοσθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο στην γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση.

Β) Έρευνα σε εκπαιδευτικό, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με τη βοήθεια οδηγών συντάχθηκαν ειδικές φόρμες ερωτηματολογίων-συνεντεύξεων προς άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προς εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ. Οι συνεντεύξεις έχουν σκοπό την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με το βίωμα ή την εμπειρία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία, ως μαθητές σε σχολεία γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και την γνώμη των συμμετεχόντων για τα υφιστάμενα κενά και τις ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συνεργάζονται στο μέρος αυτό του προγράμματος οι κα Σαλβαρά Μαρίνα ΠΕ28 Φυσιοθεραπεύτρια, κα Κοτρέτσου Φραγκίσκα ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός και κα Πασαλή Χριστίνα ΠΕ25 Σχολική Νοσηλεύτρια.

Στα επόμενα στάδια του προγράμματος το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. θα αναλάβει, μέσω συνεργατών, την κατάρτιση επιμορφωτικού σεμιναρίου σχετικά με τη συμπερίληψη μέσω της χρήσης Animation, την εφαρμογή του στη χώρα μας μέσω της επιμόρφωσης προσωπικού και την διάχυση της μεθόδου και των καλών πρακτικών, μέσω δημοσιεύσεων, ημερίδων και συμμετοχής σε animation festival το καλοκαίρι του 2022 στη Σύρο.

Επίσης. στην ιστοσελίδα του προγράμματος εμπεριέχονται όλες οι πληροφορίες και μπορείτε να περιηγηθείτε στο παρακάτω link:  http://inclusiveeducation.eu/