Προγράμματα

Αρχική / Προγράμματα

Προγράμματα

I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”

I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”

Το έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia” στοχεύει στην υποστήριξη της συμπεριλιπτικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (SEND) μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και βασισμένης στην τέχνη...

Ι AM ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’

Ι AM ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., ως συνεργαζόμενος φορέας, συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ που αφορά τη Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση, με τίτλο: ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’ Εταίροι στην υλοποίηση του προγράμματος είναι: 1)...