Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., ως συνεργαζόμενος φορέας, συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ που αφορά τη Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση, με τίτλο: ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’ Εταίροι στην υλοποίηση του προγράμματος είναι: 1)...