Αρχική / Νέα & Απόψεις / I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”

I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”

10 July, 2021

Το έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia” στοχεύει στην υποστήριξη της συμπεριλιπτικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (SEND) μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και βασισμένης στην τέχνη προσέγγισης, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ουγγαρία και Πολωνία.

Το έργο χρησιμοποιεί πόρους πολυμέσων και ειδικά κινούμενα σχέδια, μέσω ενός συνδυασμένου προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων μάθησης, για να αναπτύξει ένα φιλόξενο περιβάλλον για παιδιά με SEND σε γενικά σχολεία.

Σε συνεργασία με σχολικές κοινότητες, θα προωθήσει το μοίρασμα των αξιών της κοινωνικής ένταξης. Θα προωθηθεί ο σεβασμός για τα δικαιώματα παιδιών με SEND στην ίση πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, ενώ θα καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις.

«Για το σκοπό αυτό, το έργο θα συνδέσει τις τελείες ανάμεσα στις
Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τεχνικές χωρίς αποκλεισμούς,
την καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης και την
χρήση πολυμέσων στα γενικά σχολεία”.
Περιηγηθείτε στη σελίδα τουπρογράμματος ΕΔΩ