Επιστημονικό Έργο

Αρχική / Επιστημονικό Έργο

Παρουσιάζεται το επιστημονικό έργο του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. που αφορούν την επιστημονική τεκμηρίωση και τις ερευνητικές μελέτες που διεξάγει ο φορέας.  Ακόμη, παρατίθενται ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς. Οι ερευνητικές δράσεις του ινστιτούτου αξιοποιούν εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Επίσης, παρουσιάζεται επιστημονικό υλικό στο ψηφιακό αποθετήριο γενικής και ειδικής εκπαίδευσης του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. (IMEGEE EDU-ACADEMIA), καθώς και Εθνικά-Ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχει ο φορέας και αφορούν την γενική και ειδική εκπαίδευση.