Εκδόσεις-Παραγωγή επιστημονικού υλικού

Αρχική / Εκδόσεις-Παραγωγή επιστημονικού υλικού

IMEGEE EDU – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε συναδέλφους να παρουσιάσουν την επιστημονική τους άποψη, τις εργασίες τους και εκπαιδευτικό-υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή άρθρα-απόψεις και ερευνητικές μελέτες, όπως επίσης και παρουσίαση εφαρμοσμένων προγραμμάτων, εμπεριστατωμένης επιστημονικής άποψης, καλών πρακτικών και πρωτότυπου εκπαιδευτικού, διαγνωστικού και θεραπευτικού υλικού, εγκαινιάζει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ιστότοπο του Academia.edu το οποίο θα αποτελέσει το Επιστημονικό μας Βήμα δημιουργώντας το ψηφιακό αποθετήριο γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Επίσης, εκεί θα αναρτώνται θέσεις και επιστημονικές παρεμβάσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., καθώς και άλλων ειδικοτήτων που άπτονται της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, να αποστείλουν στο e-mail του Ινστιτούτου (imegee@hotmail.com), τις εργασίες τους, καλές πρακτικές, τεχνικές, θεραπευτικές παρεμβάσεις, επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στην γενική και ειδική εκπαίδευση για ανάρτηση στο ACADEMIA.EDU.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για την ανάρτηση τους, εφ’ όσον τηρούν τις οδηγίες-προδιαγραφές, τα βασικά κριτήρια που αφορούν το πρωτότυπο της εργασίας τους, τη βιβλιογραφική-ερευνητική τεκμηρίωση, το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, τη μη διαφήμιση ιδιωτών και αναφέροντας ότι το περιεχόμενο και οι απόψεις που αναγράφονται στα κείμενα τους είναι με αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Τις προδιαγραφές και τις αναρτήσεις των επιστημονικών άρθρων-απόψεων-εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτιούνται στη ακαδημαϊκή πλατφόρμα ACADEMIA EDU μπορείτε να τις βρείτε στο παρακάτω λογαριασμό του IMEGEE EDU – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.