Αρχική / Απόψεις / Παγκόσμια Ημέρα Eυαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή 15 Οκτωβρίου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Eυαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή 15 Οκτωβρίου 2021

15 October, 2021

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) συμβαίνει όταν ένα παιδί αποτυγχάνει να αναπτύξει τις γλωσσικές του ικανότητες στα αναμενόμενα για την ηλικία του επίπεδα. Είναι μία πρωτογενής γλωσσική διαταραχή δηλαδή οι γλωσσικές δυσκολίες των παιδιών δεν μπορούν να αιτιολογηθούν αλλιώς (π.χ. νευρολογικά ελλείμματα, νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές). Το όνομα της συγκεκριμένης δυσκολίας έχει αλλάξει πολλές φορές, για παράδειγμα, στο παρελθόν ονομαζόταν Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Αναπτυξιακή Διαταραχή του Λόγου (εκφραστικού ή/και αντιληπτικού τύπου) κ α.

Ο εκφραστικός λόγος των παιδιών με ΑΓΔ χαρακτηρίζεται από την χρήση μη καταλλήλων λέξεων και από σύντομες απλές προτάσεις σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν πιο σύνθετα νοήματα με πιο πολύπλοκη γλώσσα. Για παράδειγμα, όταν παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούν να πουν «αυτό το αγόρι κόβει χαρτιά με κοφτερό ψαλίδι», το παιδί με ΑΓΔ μπορεί να πει «αυτός κάνει κοψίματα» για να εκφράσει την ίδια ιδέα. Παρόλο που τέτοιοι περιορισμοί στην εκφραστική γλώσσα είναι άμεσα εμφανείς, για πολλά παιδιά, η κατανόηση του λόγου (αντιληπτικός λόγος) είναι επίσης μια πρόκληση.

Οι τομείς του λόγου που μπορεί να επηρεαστούν είναι:

· οι ήχοι της ομιλίας

· το λεξιλόγιο

· η γραμματική και η μορφολογία

· η αφήγηση και ο διάλογος

· η κοινωνική επικοινωνία και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

Όπως οι περισσότερες γλωσσικές διαταραχές έτσι και η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία προκαλώντας φτωχές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ως αποτέλεσμα των αδυναμιών στην γραφή και στην ανάγνωση, δυσκολίες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς. Όλα τα παραπάνω επιμένουν καθ ΄ όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών μέχρι και την ενήλικη ζωή.

Τα ακριβή αίτια της ΑΓΔ δεν είναι γνωστά, αλλά είναι πιθανό να υπάρχουν πολλοί γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παρά μία μόνο αναγνωρίσιμη αιτία.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται συνήθως από λογοθεραπευτές, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η υποστήριξη μπορεί να πραγματοποιηθεί από γονείς ή εκπαιδευτικούς με την εποπτεία του λογοθεραπευτή. Αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητα ενός παιδιού να επικοινωνεί και να αυξήσει την ικανότητά του σε συγκεκριμένους τομείς της γλώσσας.

Διαβάστε εδώ το γράμμα μίας μητέρας προς τον εκπαιδευτικό της έφηβης κόρη της με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.

Πηγή: Norbury, C. Developmental Language Disorder. Ανάκτηση από https://www.acamh.org/topic/developmental-language-disorder

Λαμπριάνα Τσιακπίνη

Λογοπεδικός-Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Παιδαγωγός, ΜΑ

Αντιπρόεδρος ΙΜΕΓΕΕ (Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης)

Πρέσβειρα RADLD στην Ελλάδα https://radld.org/