Απόψεις

Αρχική / Απόψεις

Απόψεις

Σ.Ε.Β.Ε.Π.Ε.Α. Θεσσαλίας: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:  «Η άσκηση έργου του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε συνθήκες πανδημίας»

Σ.Ε.Β.Ε.Π.Ε.Α. Θεσσαλίας: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Η άσκηση έργου του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε συνθήκες πανδημίας»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Σ.Ε.Β.Ε.Π.Ε.Α) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Α - ΛΑΡΙΣΑ e-mail: sevepeath@gmail.com Λάρισα: 13/5/2021 Αρ. Πρωτ: 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητές/οί συναδέλφισσες/λφοι Από την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα...

Αποψη 2

Αποψη 2

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σελίδας. Η ουσία της χρήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως...

Αποψη 1

Αποψη 1

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σελίδας. Η ουσία της χρήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως...