Αρχική / Ανακοινώσεις / 20 ΝΟΕΜΒΡΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

20 ΝΟΕΜΒΡΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

20 November, 2021

Η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού εορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου για να τιμήσει τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1959. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Σύμβαση και την άνοιξε για υπογραφή στις 20 Νοεμβρίου 1989 (την 30η επέτειο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού). Τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990, αφού επικυρώθηκε από τον απαραίτητο αριθμό εθνών. Στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά, μετατρέποντάς τους από παθητικούς αποδέκτες φιλανθρωπίας σε ανθρώπινα όντα με ένα ξεχωριστό σύνολο δικαιωμάτων.
Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι η παιδική ηλικία είναι μια ευάλωτη στιγμή και ότι τα παιδιά χρειάζονται ειδική φροντίδα και προστασία. 
Είναι το πρώτο παγκόσμιο σύνολο νομικά δεσμευτικών δικαιωμάτων που ισχύουν για όλα τα παιδιά.
Έχει επικυρωθεί από κάθε χώρα της γης, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας την ως την πιο ευρέως επικυρωμένη συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην παγκόσμια ιστορία.
Η Σύμβαση καθοδηγείται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν για κάθε παιδί:
Όχι στις Διακρίσεις (άρθρο 2). 
Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3). 
Επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία (άρθρο 6). 
Ελευθερία γνώμης και συμμετοχή (άρθρο 12). 
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε δύο προαιρετικά πρωτόκολλα στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 2000:
α) την προστασία των παιδιών από τη συμμετοχή σε ένοπλες συγκρούσεις που υπέγραψε η Ελλάδα στις 7 Σεπτεμβρίου 2000 και την επικύρωσε με το νόμο 3080/2002 (ΦΕΚ
Α’312/10.12.2000).και
β) από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις που κυρώθηκε με το Ν. 3625/2007: « Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 290, τ. Α’)].
Από το 2014, ένα τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο επέτρεψε στα παιδιά να αναφέρουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους απευθείας στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία ελέγχει τη συμμόρφωση με τη ΣΔΠ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤηνΣύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις