Αρχική / Ανακοινώσεις / IMEGEE EDU – Ψηφιακό Αποθετήριο Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

IMEGEE EDU – Ψηφιακό Αποθετήριο Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

18 March, 2021

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε συναδέλφους να παρουσιάσουν την επιστημονική τους άποψη, τις εργασίες τους και εκπαιδευτικό-υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή άρθρα-απόψεις και ερευνητικές μελέτες, όπως επίσης και παρουσίαση εφαρμοσμένων προγραμμάτων, εμπεριστατωμένης επιστημονικής άποψης, καλών πρακτικών και πρωτότυπου εκπαιδευτικού, διαγνωστικού και θεραπευτικού υλικού, εγκαινιάζει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ιστότοπο του Academia.edu το οποίο θα αποτελέσει το Επιστημονικό μας Βήμα δημιουργώντας το ψηφιακό αποθετήριο γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Επίσης, εκεί θα αναρτώνται θέσεις και επιστημονικές παρεμβάσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., καθώς και άλλων ειδικοτήτων που άπτονται της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, να αποστείλουν στο e-mail του Ινστιτούτου (imegee@hotmail.com), τις εργασίες τους, καλές πρακτικές, τεχνικές, θεραπευτικές παρεμβάσεις, επιστημονικό και εκπαιδευτικό-υποστηρικτικό υλικό που αναφέρεται στην γενική και ειδική εκπαίδευση για ανάρτηση στο ψηφιακό αποθετήριο του ΙMEGEE-ACADEMIA.EDU.

Μετάβαση στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ:

https://independent.academia.edu/IMEGEEEDU