Αρχική / Ανακοινώσεις / Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

29 March, 2021

Αγαπητές/οι Συνάδελφοι,

με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ΑΝΩΝΥΜΑ στη διαδικτυακή έρευνα που αποτελεί μέρος του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου I_AM: «Inclusive education using Animation and Multimedia». Το ΙΜΕΓΕΕ, με άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πολωνία στοχεύουν στην αποτελεσματική ένταξη/συμπερίληψη των παιδιών και των εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (Special educational Needs and Disabilities- SEND) στα σχολεία γενικής/τυπικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν ως βάση των δραστηριοτήτων για την προώθηση της ένταξης στην εκπαίδευση.

Εάν λοιπόν εργάζεστε με παιδιά ηλικίας 9-14 ετών σε οποιαδήποτε δομή ή σχολική μονάδα στην εκπαίδευση συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μέσα σε λίγα λεπτά:

https://social-survey.eu/index.php/661756?lang=el

Η διάχυση των πορισμάτων και των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος θα γίνει διαδικτυακά

Σας ευχαριστούμε το ΔΣ του ΙΜΕΓΕΕ