Αρχική / Ανακοινώσεις / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ ΣΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ ΣΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

27 April, 2024

Αθήνα 8/4/2024

Αρ. Πρωτ.  /2024

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ ΣΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.), επιστημονικός φορέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), έχει ως έναν από τους βασικούς σκοπούς του την ερευνητική, αναπτυξιακή και εκπαιδευτική δραστηριότητα καθώς και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου και με την υποστήριξη (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), πραγματοποίησε μελέτη καταγραφής και διερεύνησης της επαγγελματικής εξουθένωσης, του στρες, του άγχους, της κατάθλιψης και της επαγγελματικής ικανοποίησης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) και Εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην Ειδική (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. όλων των βαθμίδων) και στην Γενική Εκπαίδευση, καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. μέσω της ερευνητικής του ομάδας, είχε την τιμή να παρουσιάσει στο 1ο Διαθεματικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με θέμα ‘Σύνορα στην Ειδική Εκπαίδευση – Προοπτικές μιας Νέας Εποχής την εισήγηση του με τίτλο: Το αντιλαμβανόμενο στρες, η επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εισηγητές της παρουσίασης του ΙΜΕΓΕΕ ήταν:

  • Χατζηδρόσου Δέσποινα

Κοινωνική λειτουργός – εκπαιδεύτρια Ενηλικών Μ.Εd

Επιστημονική συνεργάτης του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ,

1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά & Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

  • Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης

υ. Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α

B.Sc., Pg. Cert., Pg. Dip., H.N.D., M.Ed., M.Sc., Ph.D.c.

Ψυχολόγος – Κοινωνικός Λειτουργός,

Καθηγητής Κοινωνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ.A. & Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και της ερευνητικής ομάδας του ΙΜΕΓΕΕ έλαβαν μέρος και στη συζήτηση που ακολούθησε καταθέτοντας την εμπειρία τους από το πεδίο σχετικά με τους παράγοντες ψυχικής υγείας των Εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Γενικής και Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, από την οικεία συζήτηση, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα υλοποίησης σχετικών μελλοντικών ερευνών, οι οποίες θα παρουσιάζουν ποιοτικά και συγκριτικά, τους παράγοντες ψυχικής υγείας, και κατ’ επέκταση επικινδυνότητας εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και τους αντίστοιχους αντισταθμιστικούς παράγοντες που προάγουν την επαγγελματική ικανοποίηση, στο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που εργάζεται σε φορείς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας. Από το σύνολο των διεργασιών παρουσιάστηκαν ποικίλες πτυχές του ζητήματος, καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα των παραγόντων προστασίας της ψυχικής υγείας στις εκπαιδευτικές/υποστηρικτικές πρακτικές και κατ’ επέκταση και στην ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των εκπαιδευτικών της λειτουργών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το sites του συνεδρίου:

https://diathematiko.gr/ και στο www.imegee.gr

Σας ευχαριστούμε που είστε ένθερμοι υποστηρικτές των δράσεων του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

Με εκτίμηση το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
και η ερευνητική ομάδα της μελέτης