Αρχική / Ανακοινώσεις / ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2 April, 2023

Ο αυτισμός συνιστά μία νευροναπτυξιακή διαταραχή η οποία οφείλεται σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα κριτήρια διάγνωσης του DSM–V, τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • ελλείμματα στην επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική) κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,
  • στερεοτυπικά και επαναλαμβανόμενα πρότυπα ενδιαφερόντων, συμπεριφοράς και δραστηριοτήτων,
  • η έναρξη των συμπτωμάτων ορίζεται κατά κύριο λόγο στην πρώιμη παιδική ηλικία (American Psychiatric Association, 2013).

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ αναφέρονται σε ποικίλους τομείς. Πιο συγκεκριμένα στον αισθητηριακό τομέα τα προβλήματα εστιάζουν στην υποδοχή των ερεθισμάτων από τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση). Ενδεικτικά, οι δυσκολίες εντοπίζονται:

  • στην υποευαισθησία και στην υπερευαισθησία απέναντι στα οπτικά, ακουστικά, απτικά, οσφρητικά και γευστικά ερεθίσματα,
  • στην εισαγωγή νέων γεύσεων και νέων υφών στο πρόγραμμα διατροφής,
  • στην αντοχή και στην υπερευαισθησία απέναντι στον πόνο.

Παράλληλα, εντοπίζονται δυσκολίες και στην κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται στον τομέα της λεπτής κινητικότητας (στην πλευρίωση, στον αμφίπλευρο συντονισμό, στο πέρασμα της μέσης γραμμής, στη γραφοκινητικότητα, στη χρήση εργαλείων και στον οπτικοκινητικό συντονισμό) καθώς επίσης και στον τομέα της αδρής κινητικότητας (στον αδρό συντονισμό, στην ισορροπία, στη βάδιση στον κινητικό έλεγχο, στην πράξη) (Suarez M.A., 2012).

Οι δυσκολίες είναι εξατομικευμένες και συνδέονται με το επίπεδο της λειτουργικότητας των παιδιών.

Η θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ συμπεριλαμβάνει εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους με την αναγκαία διεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές) – στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την συνεργασία με το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους (Kunze & Machalicek, 2021).

 

Νικολοπούλου Βάσια,  ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας , Εργοθεραπεύτρια (Msc στη Διαχείριση Γήρανσης & Χρόνιων Νοσημάτων ΕΑΠ – Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Μελετών & Ερευνών Γενικής – Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ) – Αναπληρωματική Αιρετή ΠΥΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Βιβλιογραφία

American Psychiatric Association. (2013). Autism Spectrum Disorder. .In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).

Kunze, M. & Machalicek, W. (2021). Interdisciplinary teams: A model to support students with autism. Psychology in the Schools, 59 (7), 1350 – 1362.

Suarez, M.A. (2012). Sensory processing in children with autism spectrum disorders and impact on functioning. Pediatric Clinics of North America, 59 (1), 203 – 214.