Αρχική / Ανακοινώσεις / Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε: Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό περιοδικό και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ι _ΑΜ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε: Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό περιοδικό και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ι _ΑΜ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

12 December, 2022

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε: στο επίκεντρο της ενημέρωσης το ηλεκτρονικό περιοδικό και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ι _ΑΜ του επιστημονικού φορέα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Μετά από πρόσκληση στο μάθημα του μεταπτυχιακού Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση με τον διδάσκοντα Δρ Λάζαρο Βλαχόπουλο, σχολικό ψυχολόγο, και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γύρω από τη συνεργασία των ειδικοτήτων ειδικής αγωγής, οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Στη συζήτηση αυτή τα ερωτήματα, τα οποία τέθηκαν στην Λογοπεδικό- λογοθεραπεύτρια Λαμπριάνα Τσιακπίνη, ΜΑ και πρόεδρο του ΙΜΕΓΕΕ (Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης), αφορούσαν την συνεργασία του λογοθεραπευτή και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώθηκαν για το καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα I _AM (Inclusive education using Animation and Multimedia), το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες. Το συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιεί ειδικά κινούμενα σχέδια και σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες έχει στόχο να προωθήσει το μοίρασμα των αξιών της κοινωνικής ένταξης.
Τέλος, η πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει ο φορέας, με τίτλο “Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση” του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Το ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1980, είναι ο εθνικός φορέας για τη συλλογή, τεκμηρίωση και διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας στην Ελλάδα και ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ο σκοπός του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΙΜΕΓΕΕ είναι να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Επιπροσθέτως, αφορά και νέους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι θα ήθελαν να δημοσιεύσουν άρθρα, με την αντίστοιχη επιστημονική αναγνώριση και μοριοδότηση. Δηλαδή δίνεται η ευκαιρία σε συναδέλφους που δρουν στον τομέα της εκπαίδευσης, να παρουσιάσουν το διεπιστημονικό, καινοτόμο, εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό έργο τους για θέματα κυρίως της ειδικής εκπαίδευσης.
Περισσότερα στα παρακάτω link:
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary

Περιοδικό