Αρχική / Ανακοινώσεις / ΙΜΕΓΕΕ: ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΙΜΕΓΕΕ: ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

11 March, 2023

“Διόρθωση σοβαρού λάθους και η συμπερίληψη όλων των μαθητών με προβλήματα λόγου και ομιλίας στην παράταση επιπλέον χρόνου στις πανελλήνιες εξετάσεις”
γράφει η Πρόεδρος του ΙΜΕΓΕΕ, Λαμπριάνα Τσιακπίνη

Από τις 3 Μαρτίου 2023 και για πρώτη φορά, μέσω των με ειδικών διευκρινιστικών οδηγιών ως προς το Κεφάλαιο Γ της με αρ. Πρωτ. Φ.251/ 2843 /Α5/12-1-2023 εγκυκλίου της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, συμπεριλαμβάνονται πια όλοι μαθητές με δυσκολίες στην επικοινωνία και με προβλήματα λόγου ή/και ομιλίας.
Μέχρι την πρόσφατη διευκρινιστική οδηγία οι μαθητές/τριες με προβλήματα λόγου ή/και ομιλίας θεωρούνταν μόνο εκείνοι/ες, οι οποίοι/ες εμφάνιζαν δυσαρθρία ή τραυλισμό, με αποτέλεσμα να αποκλείονται όλοι υπόλοιποι μαθητές/τριες, οι οποίοι βάσει των αξιολογήσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ παρουσίαζαν δυσκολίες στην επικοινωνία, στον αντιληπτικό ή/και εκφραστικό λόγο ή εντασσόταν σε άλλες κατηγορίες που αφορούσαν την ομιλία, όπως για παράδειγμα την ταχυλαλία, λεκτικήδυσπραξία/απραξία λόγου. Δυστυχώς ,το συγκεκριμένο λάθος ίσχυε ακόμα και για τις ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις από το 2009.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, έγιναν συχνά ερωτήματα στο αντίστοιχο τμήμα έκδοσης της εγκυκλίου. Μετά από τα πρόσφατα ερωτήματα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κύριος Ιωάννης Μπουσδούνης, ο οποίος γνωρίζει αναλυτικά τις κατηγορίες όλων των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και την συνδρομή του κυρίου Νικόλαου Τρίμμη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα λογοθεραπείας, συνέταξε τις συγκεκριμένες διευκρινίσεις ως προς το κεφάλαιο Γ που αφορούν όλους τους μαθητές/τριες με δυσκολίες στην επικοινωνία και προβλήματα λόγου ή/και ομιλίας. Οι τελευταίοι εξετάζονται μεν γραπτά αλλά στις φετινές πανελλήνιες έχουν το δικαίωμα παράτασης χρόνου εξέτασης μέχρι 30 λεπτά. Έτσι, πραγματοποιήθηκε μία ουσιαστική διόρθωση με επιστημονική βάση διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τους/τις μαθητές/τριες και ανακουφίζει τις οικογένειες τους σε μια τόσο ψυχοπιεστική κατάσταση όπως αυτή των πανελληνίων εξετάσεων.
Όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα και με ότι ίσχυε στο παρελθόν για τις κατηγορίες του τραυλισμού και της δυσαρθρίας, το 5% του συνόλου των μαθητών παιρνούν από μία περίοδο τραυλισμού μόνο το 1% από αυτούς θα εμφανίσει μακροχρόνια δυσκολία. Επιπλέον, οι μαθητές που εμφανίζουν δυσαρθρία, η οποία θεωρείται ένα σοβαρό σύμπτωμα μιας ευρύτερης νευρολογικής βλάβης, οπωσδήποτε κι αυτοί είχαν και έχουν την ανάγκη της παράτασης χρόνου στις εξετάσεις.
Ωστόσο στο σήμερα, οι μαθητές με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (πρώην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή) είναι πολύ πιο συχνή στον μαθητικό πληθυσμό, 1 στα 14 παιδιά δηλαδή το 7,4%, σύμφωνα με διεθνή έρευνα του CATALISE Consortium του 2016, ενώ 6%των παιδιών σχολικής ηλικίας εμφανίζουν φωνολογική διαταραχή (McLeod & Harrison, 2009). Αν και τα ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι λίγα, οι λογοπεδικοί-λογοθεραπευτές στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ εντοπίζουν συχνά πρωτογενείς δυσκολίες στην επικοινωνία, στα γλωσσικά συστήματα του λόγου, στην ομιλία καθώς και αντίστοιχες συνοδές που επηρεάζουν σημαντικά την μαθησιακή πορεία ενός μαθητή/τριας με ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η ένταξη αυτών των μαθητών/τριων στην παράταση εξέτασης μέχρι και 30 λεπτά ήταν αναγκαία. Είθε να αποτελέσει την αρχή για να πραγματοποιηθούν περαιτέρω προτάσεις για τον καταλληλότερο τρόπο εξέτασής τους τόσο στις ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις όσο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.