Αρχική / Ανακοινώσεις / ΙΕΠ-Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων, για εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΙΕΠ-Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων, για εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

18 January, 2022

Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ
αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS)
που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5
«επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και
ειδικής αγωγής» της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313
Σε συνέχεια της υπ΄αρ. 21659 10/12/2021 Πρόσκλησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση
μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο
της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής
αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313, σας ενημερώνουμε πως η εν λόγω
πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται πως η επιμόρφωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα
1.2. Τα διαθέσιμα ανοικτά online μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι τα
εξής:
1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της
διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης
διαβίωσης για μαθητές/τριες με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών
3. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη
σχολική τους ένταξη
4. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης – Καλές
πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
5. Η εκπαίδευση μαθητών/τριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση
6. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄
Δημοτικού
7. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών/τριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε
δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
8. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία
9. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών/τριών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας
10. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄
Δημοτικού
11. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄
Δημοτικού
12. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille
13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑνακοίνωση_εγγραφής_και_δήλωσης_μαθημάτων_στο_πλαίσιο_της_ασύγχρονης_εξ