Αρχική / Ανακοινώσεις / Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education)

Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education)

26 March, 2021

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, μέσω της διενέργειας Ερευνών και Μελετών σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δομών γενικής-ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στο πλαίσιο αυτό εκδίδουμε το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). και την καινοτόμα υπηρεσία ePublishing, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υποδομές του Ε.Κ.Τ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων και την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα, παρέχοντας στους συνεργαζόμενους εκδότες ψηφιακές υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας και εξασφαλίζουν την παρουσίαση των ηλεκτρονικών εκδόσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Να υποστηρίξει την αναβάθμιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων και να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, για ένα σχολείο ανοικτό και προσβάσιμο, ισότιμο και δημοκρατικό χωρίς διακρίσεις. Το περιοδικό απευθύνεται στην εκπαιδευτική και θεραπευτική κοινότητα, στο ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των δομών και υπηρεσιών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στους ακαδημαϊκούς και ερευνητές/ερευνήτριες και τα στελέχη της εκπαίδευσης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Φιλοξενεί τεκμηριωμένες βιβλιογραφικές μελέτες, ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες και τεκμηριωμένες επιστημονικά παρουσιάσεις καλών πρακτικών στον χώρο της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Δίνεται έμφαση σε άρθρα άμεσα συνδεόμενα με την υποστήριξη στην παιδαγωγική διαδικασία, τις μεθόδους προσαρμογής παιδαγωγικών πρακτικών, στόχων και εκπαιδευτικών μέσων.

Το περιοδικό φιλοξενεί πρωτότυπες εργασίες και δημοσιεύει πρωτότυπες εμπειρικές εργασίες, σύντομες εμπειρικές αναφορές, θεωρητικές συνθέσεις και ανασκοπήσεις σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης, βιβλιοκρισίες, καθώς και, σε ειδικές περιπτώσεις, μεταφράσεις σημαντικών ξενόγλωσσων εργασιών. που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ηλεκτρονικό περιοδικό και τις οδηγίες προς τους συγγραφείς επισκεφτείτε τη σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (E.K.T.), στο παρακάτω link.
Μετάβαση στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary