Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι_ΑΜ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΜΕΓΕΕ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι_ΑΜ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΜΕΓΕΕ)

15 April, 2021

Περιγραφή Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Το ευρωπαϊκό έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia” (“Συμπεριληπτική εκπαίδευση με χρήση animation και πολυμέσων”) στα πλαίσια του Erasmus+, στοχεύει στην υποστήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (SEND) μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και βασισμένης στην τέχνη προσέγγισης, που υλοποιείται στην Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία και Πολωνία.
Μεταξύ των εταίρων συμπεριλαμβάνεται το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ), το οποίο αποτελεί τον επιστημονικό φορέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α), της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) της δημόσιας εκπαίδευσης και κυρίως της ειδικής εκπαίδευσης.
Το έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia” αξιοποιεί τη χρήση πολυμέσων και ειδικότερα κινουμένων σχεδίων (animation), μέσω ενός συνδυασμένου προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων μάθησης, για να δημιουργήσει ένα φιλόξενο περιβάλλον για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στα γενικά σχολεία.

Σε συνεργασία με σχολικές κοινότητες, φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια συμπεριληπτική κουλτούρα για να αναπτυχθεί το μοίρασμα κοινών αξιών για κοινωνική ένταξη. Επίσης, μέσω του Προγράμματος θα προωθηθεί ο σεβασμός στα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στην κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, ενώ θα καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις.
Στο παραπάνω έργο συμμετέχουν εκτός από το ΙΜΕΓΕΕ:
Η ελληνική εταιρεία συμβούλων CMT PROOPTIKI, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Open University of Cyprus), το Πανεπιστήμιο Maria Grzegorzewska της Βαρσοβίας (Πολωνία), η ελληνική ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, η οποία διοργανώνει το ετήσιο Φεστιβάλ animation ANIMASYROS και ο Οργανισμός Hand in Hand Foundation από την Ουγγαρία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο και την εξέλιξή του, καθώς και με τις δραστηριότητες που προβλέπονται κατά την υλοποίησή του, μπορείτε να βρείτε στη νέα ιστοσελίδα: http://inclusiveeducation.eu/

 

The content of this dissemination material represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.