Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

8 February, 2023

Την Δευτέρα 6/2 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση μετά από αίτημα έντεκα νηπιαγωγείων σε συνεργασία με το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.(Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης). Η επιμόρφωση διοργανώθηκε από το Νηπιαγωγείο της Παλαγίας, με προϊσταμένη την κα Θάλεια Γρηγοριάδου, το οποίο υλοποιεί ετήσιο πρόγραμμα για την ενσυναίσθηση δημιουργώντας συνεργασίες με επίσημους φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν το το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και γενικότερα εκπαιδευτικό έργο. Συνολικά συμμετείχαν 31 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς επίσης η ομάδα πρώιμης παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος της διαδικτυακής επιμόρφωσης ήταν: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση στους εκπαιδευτικούς ως απαραίτητες δεξιότητες για την συμπερίληψη και υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», με εισηγητές την Δρ. Σαλβαρά Μαρίνα, Ph.D., Post-Ph.D (IKY) και τον Τσαρουχά Νεκτάριο-Θεοχάρη, Ψυχολόγος-Κοινωνικός Λειτουργός, υ.Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της διαδικτυακής επιμόρφωσης αναλύθηκαν θέματα και ζητήματα που αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση και την επίδραση της χρήσης ιατρικής μάσκας στην επικοινωνία, στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες,. Παρουσιάστηκαν προγράμματα ευαισθητοποίησης και προαγωγής ψυχικής υγείας, παρεμβάσεις κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής, καθώς επίσης καλές πρακτικές προαγωγής κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής, οι οποίες αφορούν μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Επιπλέον, η πρόεδρος του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε κα Τσιακπίνη Λαμπριάνα, συμπλήρωσε ότι η ενσυναίσθηση διέπει όλες τις σχέσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και αποτελεί μια δεξιότητα, η οποία δηλώνει την ποιότητα σε κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση και είναι προϋπόθεση για την συμπερίληψη όλων στη μαθησιακή διαδικασία.Βέβαια, δεν παρέληψε να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για το έργο του επιστημονικού φορέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) και το όραμά του για ένα συμπεριληπτικό σχολείο ίσων ευκαιριών όλων των μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες. Προσκάλεσε όλους τους επιμορφούμενους να συμμετέχουν στα επικείμενα σεμινάρια κατάρτισης του φορέα.
Κοινή πεποίθηση όλων των συμμετεχόντων, η οποία εκφράστηκε στα ερωτήματα, στα μηνύματα και στη συζήτηση που ακολούθησε, ήταν η ευαισθητοποίηση όλων στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών των μαθητών, που θα προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, σε ένα νέο σχολείο με αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη και συμπεριληπτικό χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε μας www.imegee.gr