Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 4ου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ I_AM

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 4ου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ I_AM

12 December, 2022

Το ΙΜΕΓΕΕ και οι εταίροι του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”, είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστούν μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου I_AM.
Το έργο I_AM στοχεύει να υποστηρίξει τη συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (SEND) μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και βασισμένης στην τέχνη προσέγγισης, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κύρια θέματα του ενημερωτικού δελτίου μας είναι:
-Ημέρα I_AM και συνέδριο για το Φεστιβάλ Anymasyros (Ελλάδα)
-Τα βίντεο των νικητών του διαγωνισμού κινουμένων σχεδίων και οι προτάσεις των μελών της κριτικής επιτροπής
-Χρήσιμοι σύνδεσμοι του συνεδρίου και τα βίντεο

Εάν θέλετε να μεταβείτε στο ενημερωτικό δελτίο online, κάντε κλικ στον σύνδεσμο:
http://inclusiveeducation.eu/wp-content/uploads/2022/11/I_AM_4th_newsletter.pdf