Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

13 May, 2023

                                                                     Αθήνα, 13-05-2023

                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, εκδίδει το νέο τεύχος του επιστημονικού του περιοδικού, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary  approaches to Education), σε  συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού  Περιεχομένου  (Ε.Κ.Τ.).

Με αυτό το νέο τεύχος σηματοδοτείται ένας νέος κύκλος συνεισφοράς στην εκπαιδευτική και  ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΕΕΠ-ΕΒΠ και τους εκπαιδευτικούς, προσανατολισμένος σε αξιόπιστες ερευνητικές μελέτες. Απώτερος σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό,  την ευαισθητοποίηση, την έρευνα, την προώθηση και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων  των βαθμίδων. Πιο συγκεκριμένα, να υποστηρίξει την αναβάθμιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων και να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, για ένα σχολείο  συμπεριληπτικό, ανοικτό, προσβάσιμο, ισότιμο και δημοκρατικό χωρίς διακρίσεις, με αρθρογραφία από  εξαιρετικά ενδιαφέροντα γνωστικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Φιλοδοξούμε το παρόν νέο τεύχος να αποτελέσει βήμα για τις επιστημονικές αναζητήσεις και προσπάθειες των συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ και όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και για αυτόν τον λόγο προτρέπουμε συναδέλφους/ισσες να καταθέσουν τα επιστημονικά άρθρα και τις εργασίες-μελέτες τους που θα δημοσιευθούν μετά από κρίση.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του περιοδικού:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary

για να ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές των άρθρων, τη διαδικασία εγγραφής και υποβολής των εργασιών σας και τη διαδικασία κρίσης-δημοσίευσης.

Με εκτίμηση,

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού και το Δ.Σ. του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.