Αρχική / Ανακοινώσεις / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΛΟΑΤΚΙ+ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΛΟΑΤΚΙ+ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

12 April, 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πρώτη ανακοίνωση

«Σεξουαλική αγωγή και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στην εκπαίδευση»: ένα θεωρητικό και βιωματικό εργαστήριο.

Σάββατο 6/5/2023 – Κυριακή 7/5/2023

10:00-13:00

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε), στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων για την επιμόρφωση και επαγγελματική ενδυνάμωση των συναδέλφων στο χώρο της εκπαίδευσης διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο, με τη συμβολή δύο  εξεχουσών επιστημόνων σε θέματα αγωγής υγείας και σεξουαλικής αγωγής στη σχολική κοινότητα, τις κυρίες Μ. Χιόνη και Γ. Σταματοπούλου, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαΐου 2023, ώρες: 10:00-13:00, με τίτλο:

«Σεξουαλική αγωγή και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στην εκπαίδευση».

Σκοπός και στόχοι είναι:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση όλων των συμμετεχόντων επιστημόνων προκειμένου να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και δράσεις Περιεκτικής Σεξουαλικής Αγωγής (ΠΣΑ) στο σχολικό πλαίσιο ή μέσω των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Επιμέρους στόχοι και θεματικές είναι οι συμμετέχουσες/οντες να εξοικειωθούν με το θεωρητικό μέρος της περιεκτικής σεξουαλικής αγωγής με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Επίσης, θα ενημερωθούν για ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, για την ΠΣΑ και τους γονείς καθώς επίσης για τις καλές πρακτικές της ΠΣΑ και τα εκπαιδευτικά υλικά που υπάρχουν. Τέλος, μέσα από βιωματικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν τρόπους εφαρμογής στην καθημερινότητα του σχολείου.

 

Η δήλωση συμμετοχής θα αναρτηθεί σε επόμενη ανακοίνωση του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.