Αρχική / Ανακοινώσεις / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ

21 June, 2023

Το περιοδικό του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) – “Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση” (Interdisciplinary Approaches to Education)
σας προσκαλεί να υποβάλετε άρθρα που αφορούν την ποιοτική αναβάθμιση της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης του επιστημονικού έργου του ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σκοπός του περιοδικού είναι η παραγωγή και η προαγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μαθητές και οικογένειες των σχολικών κοινοτήτων.

Το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education) εκδίδεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). και την καινοτόμα υπηρεσία ePublishing, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υποδομές του Ε.Κ.Τ. για το ψηφιακό μετασχηματισμό έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων και την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. αφορά την εκπαιδευτική και θεραπευτική κοινότητα, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των δομών και υπηρεσιών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ακαδημαϊκούς και ερευνητές/ερευνήτριες καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το περιοδικό διαθέτει το δικό του Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (ISSN) και η δημοσιεύση των άρθρων μοριοδοτούνται, καθώς το περιοδικό εκδίδεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). που  Τα άρθρα σας μπορείτε να τα υποβάλετε ακολουθώντας τις Οδηγίες για τους/τις συγγραφείς και το Πρότυπο υποβολής άρθρων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. και το ηλεκτρονικό περιοδικό επισκεφτείτε:

Αρχική

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary

Με εκτίμηση

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού

Νεα πρόσκληση για υποβολή νέων ______